ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

ดอกไม้ในวรรณคดี

ชื่อดอกไม้

วรรณคดีที่กล่าวถึง

ถิ่นกำเนิด

กระดังงา

รามเกียรติ์ นิราศกลาง

ไทย ฟิลิปปินส์

กาหลง

รามเกียรติ์ อิเหนา บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย นิราศขุนช้างขุนแผน พระอมัยมณี

ไทย  พม่า

แก้ว