ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :
  1. จังหวัดชัยภูมิ : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกกระเจียว
  2. จังหวัดชุมพร : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกพุทธรักษา
  3. จังหวัดเชียงราย : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกพวงแสด

ดอกนนทรี

ดอกนนทรี

ดอกประดู่

ดอกประดู่

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกกระเจียว

ดอกกระเจียว

ดอกพุทธรักษา