ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :
  1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด
  2. จังหวัดกระบี่ : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกทุ่งฟ้า
  3. จังหวัดกาญจนบุรี : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกกาญจนิกา
  4. จังหวัดกาฬสินธุ์ : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
  5. จังหวัดกำแพงเพชร : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
  6. จังหวัดขอนแก่น : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์
  7. จังหวัดจันทบุรี : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกกาญจนิกา

ดอกกาญจนิกา

ดอกพะยอม