ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

สุรินทร์ ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกกันเกรา

ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกลำดวน

  1. ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด

สระแก้ว ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกแก้ว

ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกปีป

ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรีป่า

ชลบุรี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

ระยอง ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

จันทบุรี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกเหลืองจันทบูร

ตราด ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกกฤษณา

  1. ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้