ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: พฤษภาคม 7, 2015, by :

ออวุลตั้งตรง (orthotropous ovule, และ antitropous ovule) ออวุลที่ตั้งตรง และไมโครไพล์อยู่ด้านบนตรงข้ามก้านอวุล

ออวุลคว่ำ (anatropous ovule) ออวุลที่มีไมโครไพล์ชี้ลงด้านล่างใกล้กับก้านออวุล

ออวุลแนวนอน (amphitropous ovule) ออวุลที่มีไมโครไพล์อยู่ในแนวตั้งฉากกับก้านออวุล

ออวุลตะแคง (campylotropous ovule) ออวุลที่ไมโครไพล์โค้งต่ำลงมา จนอยู่ด้านข้างใกล้กับฐานออวุล (chalaza)

ovule type

พลาเซนเตชัน (placentation) การติดของออวุลในรังไข่ แบ่งเป็น

พลาเซนตาแนวเดียว (marginal placentation) การติดของออวุลทางด้านข้าง ด้านเดียวของผนังรังไข่ และรังไข่มีหนึ่งคาร์เพล

พลาเซนตารอบแกนร่วน (axile placentation) การติดของออวุลบนแกนกลางของรังไข่ที่มีผนังกั้น รังไข่มีมากกว่า 1 คาร์เพล