ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :
  1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
  2. จังหวัดกระบี่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทุ่งฟ้า
  3. จังหวัดกาญจนบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกาญจนิกา
  4. จังหวัดกาฬสินธุ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
  5. จังหวัดกำแพงเพชร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
  6. จังหวัดขอนแก่น : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์
  7. จังหวัดจันทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกกาญจนิกา

ดอกกาญจนิกา

ดอกพะยอม