ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

ระนอง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกโกมาชุม

สุราษฎร์ธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวผุด

นครศรีธรรมราช ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกราชพฤกษ์

กระบี่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทุ้งฟ้า

พังงา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกจำปูน

ภูเก็ต ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเฟื่องฟ้า

พัทลุง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพะยอม

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกศรีตรัง

ปัตตานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชบา

สงขลา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสะเดาเทียม