ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

สมุทรสงคราม ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

หนองคาย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชิงชัน

บึงกาฬ ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

สกลนคร ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกอินทนิลน้ำ

หนองบัวลำภู ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

เลย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

มุกดาหาร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกช้างน้าว

อุดรธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

ดอกไม้ประจำจังหวัด