ร้านดอกไม้อุบล

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

พิษณุโลก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี

สุโขทัย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

เพชรบูรณ์ ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

กำแพงเพชร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล

นครสวรรค์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสลา

นนทบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี

ลพบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล

สิงห์บุรี ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

อ่างทอง ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

สระบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์