ผล

Posted on: กุมภาพันธ์ 24, 2015, by :

เจริญไปเป็น เมล็ด ซึ่งภายในเมล็ดจะเก็บต้อ่อน และอาหารสะสมไว้ภายใน เพื่อเกิดเป็นต้นใหม่

เมื่อ เมล็ดพืชแพร่กระจายไปในที่ต่าง และไปตกในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการงอกของเมล็ด เมล็ดก็จะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไป วิธีนี้ทำให้พืชดอกที่อยู่ตามธรรมชาติสามารถแพร่ได้โดยไม่สูญพันธุ์ไป

ข้อควรจำ….

– ภายหลังการปฏิสนธิซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในของพืชดอกดังนี้- รังไข่ เจริญไปเป็น ผล

– ผนังหุ้มรังไข่ เจริญไปเป็น เปลือก เนื้อของผล

– ออวุล เจริญไปเป็น เมล็ด

– ไซโกต(ไข่+สเปิร์ม) เจริญไปเป็น ต้นอ่อน

– โพล่า นิวเคลียส + สเปิร์ม เจริญไปเป็น เอนโดรสเปิร์ม(อาหารเลี้ยงต้นอ่อน)