ดอกกฤษณา

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ดอกพุทธรักษา

ดอกพวงแสด

ดอกพวงแสด

  1. จังหวัดเชียงใหม่ : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
  2. จังหวัดตรัง : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกศรีตรัง
  3. จังหวัดตราด : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกกฤษณา
  4. จังหวัดตาก : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
  5. จังหวัดนครนายก : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิกา
  6. จังหวัดนครปฐม : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกจันทร์หอม

ดอกทองกวาว