ดอกสุพรรณิการ์

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

อุทัยธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชัยนาท ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชัยพฤกษ์

พระนครศรีอยุธยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกโสน

พิจิตร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

สุพรรณบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

นครนายก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

ปทุมธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

สมุทรปราการ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกดาวเรือง

นครปฐม ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

สมุทรสาคร ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด