ดอกนนทรี

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ดอกพะยอม

ดอกพิกุล

ดอกพิกุล

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์

ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกเหลืองจันทบูร

  1. จังหวัดฉะเชิงเทรา : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี
  2. จังหวัดชลบุรี : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  3. จังหวัดชัยนาท : ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัดคือ ดอกชัยพฤกษ์