ดอกทองกวาว

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

เชียงราย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพวงแสด

น่าน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว

พะเยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสารภี

เชียงใหม่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

แม่ฮ่องสอน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวตอง

แพร่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกยมหิน

ลำปาง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกธรรมรักษา

ลำพูน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

อุตรดิตถ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

  1. ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ดังนี้