ดอกกระเจียว

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

กาฬสินธุ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพะยอม

ขอนแก่น ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกราชพฤกษ์

อำนาจเจริญ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

อุบลราชธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

ยโสธร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวแดง

ร้อยเอ็ด ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกอินทนิล

ดอกไม้ประจำจังหวัด

มหาสารคาม ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกลั่นทมขาว

ชัยภูมิ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกระเจียว

นครราชสีมา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสาธร