ดอกกระเจียว

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

อำนาจเจริญ ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

อุบลราชธานี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

ยโสธร ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกบัวแดง

ร้อยเอ็ด ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกอินทนิล

ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด

มหาสารคาม ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกลั่นทมขาว

ชัยภูมิ ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกกระเจียว

นครราชสีมา ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกสาธร

บุรีรัมย์ ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

นครพนม ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด ดอกกันเกรา