จังหวัด

Posted on: มีนาคม 29, 2015, by :

ตราด ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกฤษณา

  1. ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ตาก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว

กาญจนบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกาญจนิกา

ราชบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกัลปพฤกษ์

เพชรบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเกด

  1. ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ดังนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชุมพร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพุทธรักษา