จังหวัด

Posted on: กรกฎาคม 4, 2015, by :

ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด

ตาก ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว

กาญจนบุรี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกกาญจนิกา

ราชบุรี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกกัลปพฤกษ์

เพชรบุรี ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด ไม่มีร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกเกด

  1. ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด

ชุมพร ร้านดอกไม้อุบลประจำจังหวัด คือ ดอกพุทธรักษา