ขุนแผน

Posted on: มีนาคม 9, 2015, by :

รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน

ไทยพม่า

กุหลาบ

รามเกียรติ์ มัทนะพาธา พระอภัยมณี อิเหนา

ทวีปเอเชีย  ทวีปอเมริกา

จำปี

รามเกียรติ์ เงาะป่า ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน

ไทย  มาเลเซีย อินโดนีเซีย

จำปา

รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า